wczytywanie strony...

Etykiety do mroźni

Dla każdego, kto zetknął się z przemysłem spożywczym, przetwórstwem żywności lub jej sprzedażą oczywista jest konieczność korzystania z mroźni. Mroźnia jest rodzajem chłodni, przystosowanym do zachowywania najniższych temperatur. W przeciwieństwie do zwykłej chłodni, utrzymującej temperaturę ok. 0°C, w mroźni panują ujemne temperatury. Wahają się one od -5°C do -25°C , zaś w mroźniach głębokiego mrożenia panuje temperatura ok. -30°C.

Obrazek przedstawia pudło oklejone nalepkami - jedna z danymi o produkcie a druga z kodem kreskowym. Etykiety nadają się do stosowania w mroźni.

Zastosowanie i konstrukcja mroźni

Takich temperatur wymaga przechowywanie, zwłaszcza długotrwałe, wielu produktów spożywczych. Głębokie mrożenie jest bowiem jednym z najlepszych sposobów konserwacji żywności. W różnego rodzaju chłodniach umieszcza się zatem mięso, ryby, nabiał, warzywa i owoce. W związku z koniecznością utrzymywania niskiej temperatury pomieszczenia tego typu wymagają specjalnej konstrukcji o odpowiedniej izolacji. Dodatkowo konieczne jest wyposażanie ich w systemy wentylacji i chłodzenia. Mroźnie dysponują także specjalnymi, podgrzewanymi ościeżnicami dla zapobiegania zamarzaniu drzwi.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Wyjątkowe warunki wymagają wyjątkowych etykiet

Jak widać mroźnie są wysoko wyspecjalizowanymi pomieszczeniami magazynowymi. Analogicznie do nich wyspecjalizowane muszą być etykiety stosowane w mroźni oraz takie, które mają tam pozostać przez długi czas. Stosowane przy ich produkcji materiały - zwłaszcza klej - muszą zachowywać swoje właściwości w bardzo niskich temperaturach. Oznacza to, że nie mogą tracić swoich właściwości po długim przebywaniu w mroźni. Co więcej muszą dać się przykleić do zmrożonych powierzchni opakowań lub produktów. W przypadku nalepek umieszczanych bezpośrednio na żywności stosuje się specjalne kleje. Ich neutralność dla produktu potwierdza się certyfikatami.

Ponieważ etykiety stosowane w mroźniach i chłodniach pełnią niemal wyłącznie funkcję informacyjną walory estetyczne są w ich przypadku drugorzędne. Przeważnie umieszcza się na nich kody kreskowe lub etykiety RFID [link wewnętrzny], nazwę produktu czy datę umieszczenia w magazynie

Do znakowania produktów poddawanych głębokiemu mrożeniu stosuje się etykiety papierowe lub foliowe z klejem do głębokiego mrożenia. Na życzenie Klienta klej może posiadać certyfikat do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wszystkie etykiety do mroźni możemy uszlachetnić i zadrukować w pełnym kolorze.

Formularz kontaktowy